HATÁROZAT RÉSZVÉNYEK ÉRVÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

Az OREX Óra-Ékszer Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 64.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041843 cégjegyzékszám alatt; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbi határozatot hozza, amelyet mind a Cégközlönyben, mind a Társaság honlapján közzé tesz:

Az Igazgatóság az alábbiakban meghatározott részvényeket a mai nappal érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenné nyilvánított részvényekkel részvényesi jogok jelen határozat keltétől kezdve nem gyakorolhatók. Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett a Társaság új részvényeket állít elő, amelyek az érvénytelenné nyilvánított részvények tulajdonosait illetik. A részvényesnek a felülbélyegzett/új részvény kiadására vonatkozó igénye nem évül el.

részvényfajta sorozat sorszám db tőkeleszállítás előtti
össznévérték
törzsrészvény A 242830-242830 1 1 132 Ft
törzsrészvény A 242419-242433 15 16 980 Ft
törzsrészvény A 241740-241748 9 10 188 Ft
törzsrészvény A 242728-242795 68 76 976 Ft
törzsrészvény A 242663-242669 7 7 924 Ft

Indokolás

A Társaság közgyűlése a 2014. május 28-án tartott közgyűlésen a 6/2014.05.28. számú határozatával elhatározta a Társaság alaptőkéjének a leszállítását. Az alaptőke leszállításra 2014. október 10-i hatállyal került sor. Az Igazgatóság felhívta a részvényeseket a részvények felülbélyegzés céljából történő benyújtására. A részvények átadására és átvételére meghatározott határidő 2015. március 12. napján lejárt. Az érvénytelenné nyilvánított részvények tulajdonosai nem adták át az Igazgatóságnak a részvényeiket, így a 6/2014.05.28. számú közgyűlési határozatra figyelemmel az Igazgatóság ezen részvényeket érvénytelenné nyilvánítja.

Budapest, 2015. április 13.

OREX Zrt. Igazgatósága

Ugrás az oldal tetejére